Privatlivspolitik

”Samtykke” samt ”Oplysning og indsigt i personoplysninger”

A. ”Samtykke”

Med accept af Edge International ApS (herefter “Selskabet”, “vi”, “os”) ”Privatlivspolitik” giver du dit samtykke til, at vi må indsamle og behandle dine personoplysninger med det formål, at vi kan opfylde vor aftale med dig, og du erklærer, at du er myndig.

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Konsekvensen af et manglende samtykke eller tilbagekaldt samtykke er, at du ikke kan handle med os.

B. ”Oplysning og indsigt i personoplysninger”

Til særlig opfyldelse af Artikel 13 i Persondataforordningen skal vi oplyse dig om følgende:

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Edge International ApS, CVR 41106190. Såfremt du ønsker at kontakte os eller gøre brug af dine rettigheder som nævnt i pkt. B.6., kan du kontakte os skriftligt:

Edge International ApS
Strandvejen 100
2900 Hellerup

e-mail: info@edgeint.dk

2. Formål med behandlingen og retsgrundlaget herfor

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger, oplysninger du selv giver os og andre oplysninger, som kan udledes af din brug af hjemmesiden.

Formålet er at kunne opfylde vor aftale med dig, at kunne levere de bestilte varer til dig, og at kunne kommunikere med dig fx hvis du retter henvendelse til os i forbindelse med dit køb, eller i tilfælde af at du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet i pkt. B.6.

Retsgrundlaget for dette er vores aftale om levering af varer til dig.

Det er ikke et lovkrav, og du har ikke pligt til at give os dine personoplysninger, men det er et krav, såfremt vi skal have mulighed for at opfylde vores aftale om, at du kan benytte Tjenesten.

3. Hvilke oplysninger behandler vi?

For at kunne bestille varer og handle med os, hvilket vil sige at indgå en aftale med os, giver du dit samtykke til og accepterer, at vi indsamler og behandler dine personoplysninger:

  • dit navn og evt. firmanavn og tilhørende CVR
  • din adresse
  • din gyldige e-mail adresse
  • dit gyldige telefonnummer
  • dit indtastede støttebeløb
  • andre oplysninger, du selv giver os, eller som kan udledes af din brug af hjemmesiden samt al korrespondance du måtte føre med os f.eks. i forbindelse med fejlmelding, klager m.v.

4. Hvem har adgang til personoplysningerne?

Selskabet og Selskabets eksterne underleverandører til sikring af drift, vedligeholdelse og udvikling af hjemmesiden har adgang til dine oplysninger. Underleverandørerne behandler oplysningerne på vore vegne og er underlagt fortrolighed om disse og må ikke anvende oplysningerne til andet formål, end hvad der er aftalt med os, ligesom de har indgået databehandleraftale med Selskabet, som er Dataansvarlig.

Dine oplysninger sælges eller videregives ikke til tredjepart.

Til brug for levering af dine varer videregives disse oplysninger dog til det team/personale, der skal effektuere din bestilling/køb.

5. Hvor lang tid opbevares dine personoplysninger?

Sammen med oplysninger om de køb, du foretager, gemmer vi ovenstående oplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvori aftalen indgås/dit køb gennemføres.

Selskabet kan ikke gøres ansvarlig for evt. direkte eller indirekte tab i forbindelse med sletning af data.

6. Dine rettigheder

6.1. Ret til indsigt
Du kan til enhver tid anmode os om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være samt om hvor oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

6.2. Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af os. Opdager du en fejl i de personoplysninger, vi har registreret om dig, kan du få disse berigtiget.

6.3. Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personlige oplysninger, hvis du ønsker det, fx hvis du trækker dit samtykke tilbage bortset fra i de tilfælde, hvor vi kan have et andet retsgrundlag for eller legitim interesse i at bevare behandlingen, fx i forbindelse med at vi kan overholde vore øvrige retlige forpligtelser eller retskrav kan afklares eller gøres gældende.

6.4. Ret til portabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, du selv har givet os, udleveret i et almindeligt og struktureret format for evt. at anvende disse hos en anden dataansvarlig.

6.5. Ret til begrænset anvendelse
Du har i visse tilfælde – indtil forholdet er endeligt undersøgt/afklaret – ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til at bestå af opbevaring, hvis du gør indsigelse fx fordi du anser, at dine personoplysninger er ukorrekte.

6.6. Ret til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Du kan i så fald ikke handle med os, og dine data vil blive slettet jf pkt. B.5.

6.7. Ret til at klage
Du har ret til at klage, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt måde. Du kan kontakte os via info@edgeint.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

6.8. Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Ønsker du at udøve dine rettigheder, skal du sende en skriftlig anmodning til info@edgeint.dk. Herefter vil du blive bedt om dokumentation for din identitet.

7. Version

Dette er version 1 af ”Privatlivspolitik” – dateret den 15. december 2021.